FORGÆNGELIGHEDEN, ANELSEN, HÅBET

Dette event har fundet sted. Se kommende events her

Allehelgenskoncert 

Søndag 31. oktober kl. 20.00

PROGRAM:

OLA GJEILO ( (1978 -):
Tota pulchra es (2006)

J. S. BACH (1685 – 1750):
Jesu, meine Freude BWV 227

 1. Choral – Jesu, meine Freude
 2. Motet – Es ist nun nichts Verdammliches an denen
 3. Choral – Unter deinem Schirmen
 4. Motet – Denn das Gesetz des Geistes
 5. Choral – Trotz dem alten Drachen, sonderns geistlich
 6. Motet – Ihr aber seid nicht fleischlich
 7. Choral – Weg mit allen Schätzen
 8. Motet – So aber Christus in euch ist
 9. Choral – Gute Nacht, o Wesen
 10. Motet – So nun der Geist des, der Jesum von den Toten auferwecket hat
 11. Choral – Weicht, ihr Trauergeister

SILVIUS LEOPOLD WEISS (1687 – 1750):
L ́infidelle, Entrée, Sarabande and Musette (Cello)

ARVO PÄRT (F. 1935):
Berliner Messe

Kyrie
Gloria
Erster Halleluja
Zweiter Halleluja
Veni Sancte Spiritus
Credo
Sanctus
Agnus Dei

MEDVIRKENDE:

Mogens Dahl Kammerkor

Toke Møldrup, cello

Jakob Lorentzen, orgel

Mogens Dahl, dirigent

MUSIKKEN:

Aftenens koncert begynder med musik af den norske komponist Ola Gjeilo, som repræsenterer en ny generation af talentfulde nordiske komponister. Gjeilo har arbejdet i USA i en årrække. Tota pulchra es, skrevet da Gjeilo var blot 23 år, er blevet et signaturstykke for Mogens Dahl Kammerkor, som efter at have indsunget værket på cd’en Sacred North modtog følgende skudsmål fra Gjeilo: ”Jeres indspilning af Tota pulchra es er den bedste indspilning jeg nogensinde har hørt af mine værk¬er. Der er en utrolig udtryksrigdom og en passion i fremførelsen som er vældig sjælden at høre.”

Koncerten fortsætter med musik af Johann Sebastian Bach, også kaldet ”den femte evangelist” – vel nok en af musikhistoriens mest markante formidlere. Musikken er på en gang tekstnær og kosmisk – i en enestående, dyb balance af følelse og fornuft. Motetværket Jesu, meine Freude veksler i 11 satser mellem salmekoraler og Bibelmottetter; salmerne har tekst af den store salmedigter Johann Franck og Bibelteksterne er fra Paulus’ Brev til Romerne, som i øvrigt står centralt i den lutherske teologi. De seks salmevers hører originalt til salmen ”Jesus, meine Freude” til melodi af Johann Crüger– den samme melodi som i dag i den danske koralbog bruges til salmen ”Gud skal alting mage”.

Bach har sandsynligvis selv valgt teksterne, og i et miljø der var præget af strid mellem uregerlige pietister og de mere luthersk-ortodokse, kan sammenstillingen af den pietistisk prægede salmetekst og den centrale bibeltekst i Luthersk ortodoksi ses som en bevidst balancegang. Bachs arbejdsgivere i Leipzig var ortodokse, men ved at inddrage Paulus-teksten får han så at sige smuglet det inderligt- pietistisk stof ind i sammenhængen uden at fornærme nogen. De to tekster giver to perspektiver på det samme indhold og supplerer hinanden glimrende i balancen mellem Helligåndens livgivende kraft og den personlige erfaring af tab og smerte, eller mellem lys og mørke. Som musikalsk helhed er værket symmetrisk opbygget, sådan at den 6. sats er placeret nøjagtigt i midten, hvis man tæller takter. Værket balancerer således ikke kun for øret og i indholdet, men også på papiret, hvilket kan relateres til den musikalsk-matematiske kosmologi om en overordnet guddommelig, skøn orden, der fortsat var hævdvunden i Bachs samtid, og som ingen andre har realiseret og omsat så gennemført i tonekunst som Bach.

Femte salmevers siger godnat til livet, synden, samt al pragt og stolhed – på den måde slukkes alt forstyrrende lys, så livets lys kan bryde frem. Den efterfølgende Bibel-motet udlægger nemlig opstandelsen, hvilket igen danner optakt til forløsningen i sidste koralsats, der på skønneste vis er musikalsk identisk med 1.-satsen.

I sin egen tid var Bach mest kendt som organist, og hans musik blev for alvor først genopdaget knap firs år efter hans død i 1750. Siden da har han til gengæld dannet kanon for hele den vestlige musiktradition og -teori.

Lutenisten og komponisten Silvius Leopold Weiss (1687 – 1750) havde muligvis mere end sit dødsår til fælles med Johann Sebastian Bach (1685-1750). Weiss var ven af Bachs søn Wilhelm Friedemann Bach (1710-1784), og det har traditionelt været antaget at Johann Sebastian skrev sine lutværker til lutenisten Weiss. Moderne forskning har dog stillet en del spørgsmålstegn ved dette. Omvendt er det et faktum at Johann Sebastian tilsyneladende værdsatte komponisten Weiss nok til at lave et fascinerende arrangement af en af Weiss’ større lutsonater for cembalo, ”Suite” i A-dur BWV1025. Men ud over at gøre sig fortjent til dette, var Weiss i sin levetid en af Europas største lutister og på fornavn med mange toneangivende musikere såsom stjerneviolinisterne Johan Georg Pisendel og Francesco Maria Veracini, fløjtenisten Ludvig Quantz og mod slutningen af sit karriere, som også indeholdt talrige år som continuo-theorbist ved den berømte Dresden opera, arbejdede han sammen med den unge upcoming operakomponist Christoph Gluck (1714-1787). Det menes at Weiss komponerede mere end tusind værker for lut hvoraf suiten L’Infidelle (Den Utro) er en af de mest spillede. Det djærve navn refererer dog med al sandsynlighed til et stilistisk utroskab; komponeret i gennemført fransk stil flirter suiten i momenter med en arabisk-klingende skala. Transskriptionen for 5-strenget cello har aftenens solist Toke Møldrup skabt i samarbejde med lutenisten Viggo Mangor.

Berliner Messe af ARVO PÄRT er skrevet på bestilling af Deutscher Katholikentag, en festival, som afholdes hvert andet år. I 1990 afholdtes festivalen i Berlin. Det havde selvfølgelig været planlagt i flere år, men byens forhadte mur var uventet faldet i vinteren forud. Oveni Berliner Messens religiøse sigte er værket blevet et stærkt symbol på overvindelsen af splittelse og grænsedragning i denne verden og dermed et håbets tegn i mere end én forstand.

Betegnelsen messe i forbindelse med en komposition betyder oftest en udsættelse af de fem ordinarieled, Kyrie, Gloria, Credo, Sanctus og Agnus Dei, som normalt indgår i fejringen af den Romersk- Katolske messe-gudstjeneste, men Pärts messe skiller sig ud: I 1990 foregik festivalen i pinsen, og derfor har han valgt at supplere med tre tekster, der udelukkende hører til Pinsedag.