PERFEKT KONCERT

“To udsøgte korværker fra 1922 præsenteret i Christians Kirke
På flere planer var det den perfekte påskekoncert, publikum i Christians Kirke på Christianshavn skærtorsdag aften kom til at opleve. Der var nemlig tale om en stemningsfuld ramme om et udsøgt program, da det fortræffelige ensemble Mogens Dahl Kammerkor bød på to korværker fra 1922, begge med latinsk tekst og begge særdeles velvalgte til påskedagene.
Man indledte med den schweiziske komponist Frank Martins “Messe for to firestemmige kor”. Den svenske korleder Eric Ericson, der døde for halvanden måned siden i en alder af 94 år, har fortalt, at Martin, da han efter mange års tøven omsider oplevede sit værk udført ved en koncert, skulle have udbrudt: “Tænk, har jeg virkelig skrevet noget, der er så smukt?”. Det forekommer på mere en 90 års afstand som et udslag af oprigtig, men forståelig selvglæde – i hvert fald i betragting af, hvor indtrængende og præcist det til lejligheden todelte Mogens Dahl Kammerkor fortolkede messen.  […] Sidste punkt på det vel gennemtænkte og stærkt gennemførte program var italieneren Ildebrando Pizzettis “Messa di requiem”, der på én gang er rodfæstet i en århundredgammel tradition og har sin helt egen karakter, eksemplevis i den storslåede Sanctus – sats, hvor koret er opdelt i tre grupper, der hver synger firstemmigt. Her blev den latinske tekst slynget frem og tilbage mellem stemmerne med en herlig rumlig virkning, kulminerede i det kraftfulde “Hosanna in excelsis” (Hosianna i det høje). En koncert, der havde i sin helt egen skønhed og med en varighed på lidt over en time gjorde større indtryk ved sin dybde end ved sin bredde eller længde.”