EN TYST MESSE

Velklangen splintres af dissonanser rene som iskrystaller.

En messe med ‘Kyrieʼ, ‘Gloriaʼ, ‘Credoʼ, ‘Sanctusʼ og ‘Agnus Deiʼ forbinder man måske umiddelbart med den katolske kirke, men den kan også anvendes i andre sammenhænge. Sådan som det er tilfældet med den svenske komponist Svend-David Sandströms ‘Nordic Massʼ, der som titlen antyder har et nordisk præg. Den kristne musik har en stærk placering i Sven-David Sandströms omfattende oeuvre, det gælder især inden for de sidste 20 år, hvor inspirationen fra J.S. Bach har været særdeles mærkbar i værker som ‘High Massʼ (1994), ‘Juleoratoriumʼ (2004), cyklussen ‘Musik for kirkeåretʼ (2008-11) frem til ‘Matthæuspassionenʼ (2014).

Udviklingen i disse værker er gået fra det komplekse og ekspressive til det enkle og inderlige, men med så meget mere søgen efter dybder i indholdet. Således i ‘Nordic Massʼ, hvor virkemidlerne er skruet ned til et minimum med a capella kor til akkompagnement af en cellosolo: langsomt og tyst til uddrag af forskellige digtsamlinger af den svenske nobelprismodtager Tomas Tranströmer, hvis koncentrerede billeder sætter tiden i stå og skaber eftertænksomme øjeblikke. Messen slutter med ‘Haikudikter fra Sorgegondolenʼ: »Solen står lågt nu. / Våra skuggor är jättar. / Snart är allt skugga«, – sunget i tætte, homofone klange. Men gennem hele det næsten halvanden time lange værk splintres velklangen af dissonanser rene som iskrystaller. Eller som lyskiler i en skumring. Til andre tider er musikken let og legende som modstykke til messens vemodige grundstemning. Celloen bevæger sig eller rettere snor sig rundt om den seksstemmige korsats som minimalistisk akkompagnement.

Messen er komponeret til Mogens Dahl Kammerkor, og det er en stor ære for et dansk kor, når komponistens hjemland har en så rig og levende kammerkorstradition. I hver henseende lever koret op til opgaven, ja, det virker, som om Mogens Dahl og sangerne har været så tæt på den kreative proces, at værket er blevet en del af dets dna. Mogens Dahl har arbejdet gennem mange år med koret og skabt en smuk, afbalanceret klang, som er afrundet og alligevel transparent. En klang og balance, som ikke bliver presset, selv når værket en sjælden gang kræver større dynamiske udsving i voldsomme udbrud. Det er korsang på højeste plan herhjemme. Cellisten Toke Møldrup falder smukt ind i korklangen, når det kræves, men han spiller også karakterfuldt og inderligt i solopartierne.

Værket blev uropført ved Bergen Festspillene i maj 2014. Tak for den bestilling! I noterne til cd’en nævnes “Det nordiske sinds univers”, som blev lanceret i sin tid af en ung Per Nørgård og blev meget omdiskuteret. Sven-David Sandströms ‘Nordic Massʼ er et spændende eksempel på, at begrebet har relevans, men hvad det eksakt er, der gør det, er svært at pege på. Det er et spørgsmål om de stemninger, musikken og digtene vækker, hvor natur, lys/mørke, store vidder og plads til tro er grundelementer. Og det er i hvert tilfælde langt fra den katolske messe.